Hei!

Har du mistanke om smitte eller behov for Chlamydia test?

Kom innom legekontoret for prøvetakingsutstyr. Henvend deg på laboratoriet.

Du treng ikkje avtale med lege.