SMS-tjenesten er erstatta av GRATIS-tjenestene frå Helsenorge. no.

Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstaden.

Du kan no bestille timar via https://helsenorge.no/ (innlogging via BankID). Der kan du plukke timar sjølv, bestille reseptar, kontakte resepsjonen (E-kontakt) eller kommunisere med oss via e-konsultasjon. Den siste tjenesten kostar like mykje som vanleg konsultasjon. Fakturagebyr kjem i tillegg. Dersom du har frikort er tjenesten gratis.

Treng du HJELP med bruk av tjenesten ved Helsenorge.no kan du ringe dei gratis på telefonnummer 800 43573 etterfulgt av tastetrykk 1.