Senteret sitt bannerbilde

Priser

 

Priser hos fastlegen

 

gjeldende fra 1. juli 2015 – 30. juni 2016

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt..............................141/238

Sykebesøk på dagtid/kveld..................................................................................................190/304

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk.......................................46/32

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud...................................................50

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding

rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett......................50

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver...........................................................................50

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment...............................................................................................50

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal...........................................................................................................................85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen................................. 110

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m...............................................................60

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m........................................................................90

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m..........................................................................123

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m...........................................................................169

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v.....................................................................................................Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten...................................59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist..............................................................143/237

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret

belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette................................Etter kostnad